• Duplikat legitymacji, świadectwa czy karty rowerowej wydaje się po uprzednim uiszczeniu wymaganej opłaty.

    Dane do wpłaty (9 zł legitymacja i karta rowerowa, 26 zł świadectwo):

    Gmina Zabór 
    ul. Lipowa 15
    66-003 Zabór
    Numer konta: 74 1020 5402 0000 0102 0027 6584
    W tytule przelewu należy odpowiednio wpisać: Opłata za duplikat legitymacji, karty rowerowej lub świadectwa.

    Do wydania duplikatu wymagane są następujące dokumenty:

    Duplikat legitymacji:
    1. Potwierdzenie przelewu,
    2. Aktualne zdjęcie ucznia ubiegającego się o wydanie duplikatu legitymacji,
    3. Wypełniony wniosek o wydanie duplikatu ( dostępny w sekretariacie).

    Duplikat świadectwa:
    1. Potwierdzenie przelewu,
    2. Wniosek o wydanie duplikatu (można napisać odręcznie).

    Duplikat karty rowerowej:
    1. Potwierdzenie przelewu,
    2. Aktualne zdjęcie ucznia ubiegającego się o wydanie duplikatu karty,
    3. Wypełniony wniosek o wydanie duplikatu.