• Stara szkoła

    • Dawniej szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Szkolnej. Dziś budynek stoi opuszczony.

    • Nowa szkoła

    • Obecnie szkoła mieści się przy ulicy Witosa 30. Przeniesienie się do nowego budynku miało miejsce w 1992 roku. Początkowo mieściła się tu ośmioklasowa szkoła podstawowa.

     Po reformie oświaty w 1999 roku budynek został podzielone na dwie szkoły: Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborze oraz Publiczne Gimnazjum w Zaborze.

     W 2006 roku Szkole Podstawowej nadano imię Jana Pawła II.

     Decyzją Rady Gminy w 2014 roku szkoły zostały połączone w Zespół Szkół w Zaborze.

     Od roku 2019, dzięki kolejnej reformie sytemu oświaty, w budynku znowu mieści się ośmioklasowa szkoła podstawowa.