• KLAUZULA INFORMACYJNA

    dotycząca ochrony danych osobowych

    w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze

    Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze z siedzibą w Zaborze przy ul. Witosa 30 , a Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: pukaczewski@hotmail.com.
    2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
    3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
    4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
    5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
    6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
    9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze ul. Witosa 30 66-003 Zabór

    W związku z działaniem na terenie naszej placówki systemu monitoringu wizyjnego informuję oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

    1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Zaborze, z siedzibą w ul. Witosa 30 66-003 Zabór;
    2. inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze jest Pan Krzysztof Pukaczewski;
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 108a ustawy Prawo oświatowe, art. 222ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1e RODO;
    4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 dni;
    7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
    10. o stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku)  na drzwiach wejściowych do budynku.