• Informujemy, że istnieje możliwość zapisu dziecka na obiady. Zapisu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer telefonu 68 327-40-15.

    Cena obiadu (I i II danie) wynosi 8,00 zł.

    Aby obliczyć należność za dany miesiąc należy pomnożyć 8 zł przez liczbę dni szkolnych w danym miesiącu. 

    Wpłat za obiady należy dokonywać  na konto bankowe, do 10-tego każdego miesiąca:

    Sylwia Bieleń

    96 1140 2004 0000 3002 7911 1479

    Rodzic zapisujący dziecko na obiady zobowiązany jest do podpisania umowy z firmą cateringową. Wzór umowy dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

    Przykładowy jadłospis: JADLOSPIS_SZKOLA_WRZESIEN_2021.odt