• W roku szkolnym 2021/2022 jest możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA.
        Składka na rok wynosi 44,00 zł.

    • Informacje o ubezpieczeniu