• prezentacja naszych międzynarodowych projektów na spotkaniu informacyjnym online "program etwinning w szkole. możliwości wykorzystania programu w pracy nauczyciela"

    25 marca 2021 Regionalny Punkt Informacyjny FRSE przy Lubuskim Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zorganizował internetowe spotkanie dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych z woj. lubuskiego. Spotkanie poświęcone było programowi eTwinning oraz osiągnięciom lubuskich szkół w temacie międzynarodowej współpracy projektowej.

    W spotkaniu, prowadzonym przez Panią Aleksandrę Klimczak, prelegentami byli lubuscy Ambasadorzy programu eTwinning oraz nauczyciele mogący zaprezentować wyróżniające się działania projektowe. Naszą szkołę reprezentowała p. Monika Mojsiejonek, która wspólnie z p. Mirosławem Kwiatkowskim z gorzowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego pełni funkcję Ambasadora eTwinning w woj. lubuskim w bieżącym roku szkolnym. Zaprezentowane zostały projekty zrealizowane w naszej szkole: "Bee my friend", "Paddington in our classroom", "TwinBridges", "Your name is so weird!", "Following Enigma", "Kids' games in the past and now", "Be a buddy, not a bully!", "Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world". Podkreślona została ogromna rola współpracy, nie tylko pomiędzy nauczycielami z różnych szkół, ale również wewnątrz placówki, oraz dostrzeganie projektowych inspiracji w sytuacjach z codziennego życia szkoły.

    W spotkaniu uczestniczyło 100 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek doskonalenia zawodowego z całego województwa.

    http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje/konferencja.php?id=86


    nagroda w ogólnopolskim konkursie "nasz projekt etwinning 2021" za projekt "let's gta! - steam as a versatile language describing the world"

    Projekt, który wcześniej został wyróżniony Krajowymi i Europejską Odznaką Jakości, znalazł się na liście 19 laureatów z całej Polski. Kategorię, w której projekt otrzymał nagrodę, poznamy w czerwcu.

    Tego wyróżnienia nie byłoby bez ogromnej pracy uczniów, wspierających ich rodziców i nauczycieli szczególnie w II semestrze roku szkolnego 2019/2020, bardzo trudnego z powodu pandemii. Pomimo zupełnie nowej, wymagającej sytuacji zadania projektowe zostały zrealizowane na najwyższym poziomie. Brawo!

    https://etwinning.pl/laureaci-konkursu-nasz-projekt-etwinning-2021/    Europejska Odznaka jakości dla projektów "Be a sport!" oraz "Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world"

    Udana współpraca, duże zaangażowanie partnerów projektowych i mnóstwo inspirujących aktywności zrealizowanych przez nauczycieli naszej szkoły i placówek partnerskich ze Słowacji, Litwy, Chorwacji, Rumunii, Turcji, Portugalii, Gruzji i Finlandii zaowocowały dwiema European Language Label, dowodzącymi najwyższej jakości naszych działań.

    Brawa dla wszystkich zaangażowanych uczestników - to nasz wspólny sukces!    krajowa odznaka jakości dla projektu "Let's gta! - STEAM as a versatile language describing the world"

    Nasza grupa projektowa THE ENIGMATORS 30 czerwca 2020 zdobyła Krajową Odznakę Jakości za kolejny projekt! Sukces jest tym większy, że połowę zadań projektowych realizowaliśmy podczas edukacji zdalnej - świetny dowód na to, że jak się chce, to utrudnione warunki nie są żadnym problemem!

    Serdeczne gratulacje dla zaangażowanych uczniów i nauczycieli oraz ogromne podziękowania dla rodziców, którzy w czasie edukacji zdalnej wspierali swoje dzieci w systematycznym realizowaniu działań projektowych.


    KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI DLA PROJEKTU "BE A SPORT!"

    9 marca 2020 otrzymaliśmy informację o przyznaniu naszemu projektowi "Be a sport!" Krajowej Odznaki Jakości. Gratulacje dla wszystkich uczestników projektu za ich wytrwałą pracę!

    Ogromne brawa szczególnie dla Moniki Napieralskiej (Vb) - autorki projektu, pełniącej również rolę głównego uczniowskiego koordynatora.


    konferencja z udziałem lubuskiego kuratora oświaty w naszej szkole

    W ramach wygranej w konkursie European Language Label 27.11.2019r. gościliśmy Mobilne Centrum Edukacyjne, w którym odbyła się konferencja warsztatowa "Inspiracja, współpraca, rozwój - międzynarodowa współpraca interdyscyplinarna gwarancją rozwoju placówki edukacyjnej", współorganizowana przez Lubuskie Kuratorium Oświaty.

    W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z placówek edukacyjnych z naszego województwa. Mieliśmy również przyjemność po raz pierwszy gościć w murach naszej szkoły Lubuską Kurator Oświaty, Panią Ewę Rawę, która uczestniczyła w prowadzonych przez nas warsztatach wraz z Wójtem Gminy Zabór Panem Robertem Sidorukiem i pozostałymi wspaniałymi Gośćmi: Panią Edytą Paczkowską (LKO), Panią Aleksandrą Klimczak (LKO), Panią Anną Buczak (WOM Gorzów Wlkp.), Panem Mirosławem Kwiatkowskim (WOM Gorzów Wlkp.), Panią Danutą Głuszak (UG Zabór), Panią Anną Łagodą (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie). W rozsiewaniu eTwinningowego wirusa dzielnie wspierała nas niezawodna Dagmara Szczecińska, Ambasadorka i Trenerka eTwinning.

    Po warsztatach dla kadry edukacyjnej MCE odwiedzili uczniowie, którzy przetestowali Ozoboty, Photony, kostki MergeCubes, fotobudkę i okulary VR.

    Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy naszych Gości do podjęcia eTwinningowych wyzwań, a przedstawione przez nas przykłady dobrych praktyk przerodzą się w nowe działania w innych lubuskich szkołach.

    Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział i zaangażowanie!


    EUROPEAN LANGUAGE LABEL DLA NASZEGO PROJEKTU!

    Z dumą informujemy o przyznanej naszemu szkolnemu zespołowi projektowemu odznace European Language Label 2019. Tylko 6 placówek w całej Polsce zostało w tym roku wyróżnionych tym tytułem!

    European Language Label to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.


    NASZ PROJEKT DOCENIONY PRZEZ ZIELONOGÓRSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

    Zielonogórski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przedstawił nasz projekt „Be a buddy, not a bully” w swojej internetowej bazie Dobrych Praktyk w obszarze edukacji.

    https://odn.zgora.pl/pdf/dpraktyki/2019/projekt_zabor.pdf


    KOLEJNA NAGRODA DLA PROJEKTU „BE A BUDDY, NOT A BULLY”

    Początek marca okazał się pięknym ukoronowaniem ostatnich sukcesów projektu „Be a buddy, not a bully!” zrealizowanego przez szkolną grupę projektową THE ENIGMATORS. Po informacji o zwycięstwie w kategorii „Język angielski” w Europejskim Konkursie eTwinning, w poniedziałek 4 marca dotarła do nas wiadomość o znalezieniu się na liście laureatów w konkursie ogólnopolskim „Nasz Projekt eTwinning 2019”. To już trzecia edycja tego konkursu, w której odnosimy sukces. W latach 2015 i 2017 nagrodzone zostały trzy nasze wcześniejsze projekty: „Bee a friend”, „TwinBridges” oraz „Following Enigma”.

    Pełna lista nagrodzonych projektów jest dostępna na stronie: https://etwinning.pl/laureaci-konkursu-nasz-projekt-etwinning-2019/


    SUKCES! NASZ PROJEKT NAGRODZONY W EUROPEJSKIM KONKURSIE ETWINNING!

    19 lutego ogłoszona została lista zwycięskich projektów Europejskiego Konkursu eTwinning 2019. Z dumą informujemy, że realizowany przez naszą grupę projektową THE ENIGMATORS projekt „Be a buddy, not a bully” został nagrodzony w kategorii „Język angielski”. Tym samym dołączyliśmy do prestiżowego, wąskiego grona polskich szkół posiadających zarówno sukcesy krajowe (Krajowe Odznaki Jakości, nagrody w ogólnopolskim konkursie „Nasz Projekt eTwinning”), jak i międzynarodowe (Europejskie Odznaki Jakości, nagroda w europejskim konkursie, tytuł Europejskiej Szkoły eTwinning) związane z realizacją międzynarodowych projektów współpracy szkół.

    Nasz sukces cieszy tym bardziej, że na tegoroczny konkurs europejski nadesłano 860 zgłoszeń, z czego tylko 16 projektów zostało nagrodzonych, w tym zaledwie dwa projekty z udziałem polskich szkół.

    Nagroda w kategorii „Język angielski” została ufundowana przez British Council. Zostanie odebrana przez naszą delegację na gali wręczenia nagród podczas dorocznej konferencji eTwinning, która odbędzie się w październiku 2019 we Francji.

    Link do listy nagrodzonych projektów: https://etwinning.pl/zwyciezcy-nagrod-etwinning-2019/


    KRAJOWE ODZNAKI JAKOŚCI DLA PROJEKTU „POPRZEZ NIEPODLEGŁĄ”

    Z dumą informujemy, że kolejny projekt naszej grupy eTwinning „THE ENIGMATORS”, realizowany od września do grudnia 2018, o nazwie „Poprzez Niepodległą” został wyróżniony Krajowymi Odznakami Jakości. Odznaki te otrzymało również wielu naszych projektowych partnerów, a warto podkreślić, że w projekcie brało udział aż 100 szkół z całej Polski! Tak duża liczba przyznanych wyróżnień świadczy o wysokim poziomie współpracy pomiędzy partnerami.

    Serdecznie gratulujemy uczestnikom projektu!


    EUROPEJSKIE ODZNAKI JAKOŚCI DLA NASZYCH PROJEKTÓW!

    Z dumą informujemy, że dwa projekty zrealizowane przez naszą grupę projektową The Enigmators zostały nagrodzone Europejską Odznaką Jakości. EOJ jest przyznawana tym projektom, które zdobyły wcześniej odznakę na poziomie krajowym, a ponadto wyróżniają się bardzo wysokim poziomem międzynarodowej współpracy i otrzymały pozytywną rekomendację Krajowego Biura eTwinning.

    Serdecznie gratulujemy sukcesu nauczycielom-koordynatorom oraz wszystkim uczniom i ich rodzinom zaangażowanym w nagrodzone projekty!


    NASI NAUCZYCIELE AMBASADORAMI ETWINNING I EKSPERTAMI MOBILNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

    Nasi nauczyciele – Ambasadorzy eTwinning Monika Mojsiejonek i Kamil Matras prowadzą zajęcia dla uczniów oraz dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w całej Polsce. 5.10 oraz 8.10 pełnili rolę ekspertów Akademii eTwinning w Mobilnym Centrum Edukacyjnym, które odwiedziło Tanowo i Szczecin. Wszystko to pod okiem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, dyrektora generalnego FRSE Pawła Poszytka, zastępcy dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN Rafała Lwa-Starowicza oraz wielu innych znamienitych gości wizytujących MCE.

    Kolejny raz nasza szkoła stawiana jest innym za przykład placówki edukacyjnej wykorzystującej najnowocześniejsze metody nauczania w pracy z uczniem – jesteśmy z tego bardzo dumni!

    Nasi nauczyciele w mediach:

    https://www.24kurier.pl/aktualnosci/nauka/papier-pisak-i-kodujesz-rusza-europejski-tydzien-kodowania/

    http://radioszczecin.pl/1,378432,region&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=6

    http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/europejski-tydzien-kodowania-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-z-udzialem-podsekretarza-stanu-w-men-macieja-kopcia/


    PROJEKT ZREALIZOWANY W NASZEJ SZKOLE PRZEDSTAWIONY NA KONFERENCJI WOJEWÓDZKIEJ

    Dnia 5. 10. 2018 r. dzięki zaproszeniu z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Pani Agata Waltrowska, nauczycielka naszej szkoły, zaprezentowała na konferencji nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego pt.”Skuteczne nauczanie języków obcych w oparciu o wymagania podstawy programowej” – projekt naszej szkoły „Forest breathes, nature speaks” oraz opowiedziała o spotkaniu z uczniami i nauczycielami z Liceul Teoretic „Miron Costin” z Pascani w Rumunii w ramach inicjatywy „Move2Learn, Learn2Move”.

    Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej zielonogórskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i była objęta patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy.

    Podczas prelekcji zostały zaprezentowane aktywności realizowane w czasie trwania projektu oraz został szczegółowo opisany plan działań naszej szkoły w ramach organizacji przyjazdu naszych gości z Rumunii.

    Prezentacja spotkała się z serdecznym przyjęciem i wiele osób było zaciekawionych projektem i naszą współpracą międzynarodową. Nauczyciele innych szkół podchodzili i dzielili się również swoimi doświadczeniami związanymi z wymianą międzynarodową.

    Możemy być dumni z naszej gościnności i profesjonalnego zorganizowania tego pięknego spotkania, które miało miejsce w kwietniu 2018 r.


    KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI DLA PROJEKTU eTWINNING „BE A BUDDY, NOT A BULLY”

    Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli z grupy projektowej „The Enigmators” został w sierpniu 2018r. nagrodzony Krajową Odznaką Jakości, co oznacza, że będzie mógł powalczyć o nagrody w ogólnopolskim konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2019”.

    Warto podkreślić, że projekt ten otrzymał również Krajową Odznakę Jakości we Francji, dzięki czemu będziemy mogli starać się o uzyskanie za niego Odznaki Europejskiej.


    WYRÓŻNIENIE DLA PROJEKTU „FOLLOWING ENIGMA” JAKO JEDNEGO Z 7 POLSKICH PROJEKTÓW, KTÓRE UZNANO ZA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE DLA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

    W maju 2018r. p. Elżbieta Matras, p. Beata Łokciewicz i p. Monika Mojsiejonek wzięły udział w ogólnopolskiej konferencji Erasmus+ „Szkoła w świecie zmian i nowych technologii” w Zakopanem, na której p. Monika Mojsiejonek pełniła rolę prelegentki. W trakcie konferencji odbyła się uroczysta gala, podczas której p. Elżbieta Matras i p. Monika Mojsiejonek odebrały nagrodę dla naszej szkoły za projekt „Following Enigma”, który znalazł się w gronie 7 polskich projektów, które uznano za najbardziej wartościowe dla rozwoju polskiej edukacji.


    JESTEŚMY EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ eTWINNING!

    W kwietniu 2018r. na europejskim portalu eTwinning opublikowano listę szkół z całej europy, które spełniły surowe wymagania i uzyskały tytuł Europejskiej Szkoły eTwinning na lata 2018-2019.

    Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze jest jedyną szkołą z woj. lubuskiego, która uzyskała ten prestiżowy tytuł.

    Sukces ten zawdzięczamy sprawnej współpracy pomiędzy nauczycielami, udanej współpracy międzynarodowej i wielu zrealizowanym w naszej szkole projektom eTwinning, aktywnemu promowaniu działalności projektowej naszej szkoły przez nauczycieli z grupy „The Enigmators” na warsztatach, seminariach i konferencjach oraz aktywnemu wykorzystywaniu zarówno w projektach, jak i podczas codziennej pracy z uczniem technologii informacyjno-komunikacyjnej z jednoczesnym dbaniem o bezpieczeństwo naszych uczniów w sieci.


    WIZYTA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z LICEUM W PASCANI (RUMUNIA) W NASZEJ SZKOLE

    Na początku kwietnia 2018r. naszą szkołę odwiedzili goście z Rumunii, którym program „Learn2Move, Move2Learn” przeznaczony dla uczniów od 16 roku życia i ich nauczycieli umożliwił podróż po Europie. Rumuńska grupa brała udział w projekcie eTwinning „Forest breathes, nature speaks”, realizowanym w naszej szkole przez p. Agatę Waltrowską i p. Małgorzatę Pieniążek. Projekt ten został w Rumunii nagrodzony Krajową Odznaką Jakości, co podkreśla ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli z Pascani w międzynarodową współpracę oraz wysoką jakość wypracowanych przez nich materiałów.

    Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że nasi goście ze wszystkich swoich szkół partnerskich wybrali właśnie szkołę z Zaborze.


    KRAJOWE ODZNAKI JAKOŚCI DLA PROJEKTU „KIDS’ GAMES IN THE PAST AND NOW”

    W lutym 2018r. nauczyciele-koordynatorzy projektu eTwinning „Kids’ games in the past and now” p. Monika Mojsiejonek i p. Kamil Matras otrzymali za niego Krajowe Odznaki Jakości. Oznacza to, że projekt będzie mógł wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning 2019”. Wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt otrzymali odpowiednik KOJ – Uczniowską Odznakę Jakości.

    Kolejny sukces szkolnej grupy projektowej „The Enigmators” jest dowodem na to, że ciężka praca oparta na współpracy uczniów i nauczycieli zawsze popłaca.


    NAUCZYCIELE-KOORDYNATORZY PROJEKTÓW eTWINNING ZAPROSZENI NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NA MALCIE

    Nauczyciele: p. Elżbieta Matras, p. Monika Mojsiejonek i p. Kamil Matras, koordynatorzy najbardziej znanego projektu zrealizowanego w naszej szkole – „Following Enigma”, w październiku 2017r. wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Turning Inclusion into Action”, która odbyła się w hotelu Intercontinental na Malcie. Zostali poproszeni o zaprezentowanie swojej projektowej działalności podczas warsztatów TeachMeet. W konferencji brali udział nauczyciele, dyrektorzy, doradcy metodyczni, przedstawiciele organizacji związanych z edukacją oraz pracownicy Ministerstw Edukacji i ambasad z całej Europy.

    Udział w tak prestiżowym wydarzeniu był dla naszych nauczycieli ogromnym zaszczytem oraz wspaniałą okazją do nawiązania międzynarodowych znajomości, a także poszerzenia wiedzy i umiejętności dotyczących pracy metodą projektu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych.


    III MIEJSCE PROJEKTU „FOLLOWING ENIGMA” W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NASZ PROJEKT ETWINNING 2017”

    Projekt szkolnej grupy „The Enigmators” był jedynym projektem z całej Polski nagrodzonym w kategorii „Projektowanie z eTwinningiem”. W projekcie brało udział 20 uczniów naszej szkoły. Jego koordynatorami byli p. Elżbieta Matras, p. Monika Mojsiejonek i p. Kamil Matras. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 02.06.2017 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Miesiąc wcześniej projekt prezentowany był w stolicy na ogólnopolskiej konferencji „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych ucznia”. Został również opisany w publikacji „Zwycięskie projekty konkursu Nasz Projekt eTwinning 2017” i „Gazecie Lubuskiej” z dn. 01.07.2017 r.

    Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu!


    SUKCES PROJEKTU „FOLLOWING ENIGMA”

    Mamy przyjemność poinformować, że realizowany przez szkolny zespół projektowy eTwinning w roku szkolnym 2015/2016 projekt „Following Enigma” został wyróżniony i zamieszczony na głównej stronie eTwinning Polska (www.etwinning.pl) jako inspiracja dla innych nauczycieli i uczniów chcących realizować projekty poświęcone kodowaniu.


    KRAJOWE ODZNAKI JAKOŚCI ZA PROJEKT „FOLLOWING ENIGMA”

    Projekt „Following Enigma” realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016. Zaangażowało się w niego 3 nauczycieli i 20 uczniów. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie zostali na początku października 2016r. nagrodzeni Krajowymi Odznakami Jakości, specjalne Uczniowskie Odznaki Jakości przyznano również uczniom.

    KOJ otwierają nam drogę do udziału w konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2017”, w którym dwa lata temu odnieśliśmy ogromny sukces, zdobywając nagrody za dwa projekty.


    DWIE NAGRODY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NASZ PROJEKT ETWINNING 2015”

    W marcu 2015r. otrzymaliśmy informację, że dwa prowadzone w naszej szkole projekty zostały nagrodzone w konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2015”. Projekt „Bee my friend” zajął III miejsce w kategorii projektów matematyczno-przyrodniczych, natomiast „TwinBridges” – II miejsce w kategorii projektów w szkole podstawowej. Jesteśmy jedyną szkołą w województwie lubuskim, której udało się w tym roku odnieść taki sukces!

    Nagrody rzeczowe dla szkoły zostaną przekazane grupie najaktywniejszych uczniów, którzy w maju, wspólnie z nauczycielami-koordynatorami i dyrekcją szkoły, wezmą udział w uroczystej gali eTwinning w Warszawie.


    SUKCES NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W PROGRAMIE ETWINNING

    Wiosną 2014 roku założyliśmy na platformie eTwinning projekt o nazwie „Bee my friend”. Był on poświęcony życiu pszczołowatych i problemom związanym z masowym wymieraniem rojów pszczół w całej Europie. Koordynatorkami projektu były panie: Beata Wodzak, Marzena Ciok i Monika Mojsiejonek. W obchody Dnia Ziemi, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Dbajmy o pszczoły, by pełne były nasze stoły”, zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele.

    Nasza praca została doceniona przez Narodowe Biuro eTwinning, które przyznało paniom koordynatorkom Krajowe Odznaki Jakości. Jest to ogromny sukces, gdyż jesteśmy jedyną szkołą w województwie lubuskim, w której aż trzem nauczycielkom udało się w ciągu 2014 roku uzyskać KOJ.

    Więcej informacji na temat zasad przyznawania Krajowych Odznak Jakości i lista nagrodzonych nauczycieli dostępna na stronie internetowej http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci


    EUROPEJSKIE ODZNAKI JAKOŚCI ZA PROJEKTY ETWINNING

    28 X 2013 nasza szkoła po raz pierwszy od rozpoczęcia przygody z eTwinningiem została nagrodzona Europejskimi Odznakami Jakości za projekty „Dear Diary” oraz „Sing and Write Christmas”. W tym roku zaledwie 126 nauczycieli z całej Polski otrzymało te nagrody, znaleźliśmy się więc w wyjątkowo elitarnym gronie.

    W związku z otrzymanymi Odznakami p. Monika Chodnicka, nauczyciel języka angielskiego i koordynator eTwinning, została poproszona przez p. Ewę Hrybacz, Ambasadora eTwinning na woj. lubuskie, o wygłoszenie prelekcji i zaprezentowanie tzw. przykładów dobrej praktyki nauczycielskiej na konferencji połączonej z warsztatami, które odbyły się 25 XI 2013 w Zespole Szkół w Gubinie. Prezentacja tak bardzo spodobała się uczestnikom spotkania, że p. Chodnicka została poproszona o przedstawienie jej na kolejnych warsztatach, które odbędą się 10 XII w Międzyrzeczu.