• 14 września odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas. 

        Serdecznie zapraszam rodziców do udziału w spotkaniu.