• Dyrektor - mgr Elżbieta Matras

     Edukacja wczesnoszkolna:

     mgr Beata Piwowarska - wychowawca klasy II
     mgr Anna Dobrowolska - wychowawca klasy III
     mgr Marzena Ciok - wychowawca klasy I

     Klasy IV-VIII:

     mgr Katarzyna Kawka - wychowawca klasy IV
     mgr Sylwia Lubieniecka - wychowawca klasy V
     mgr Kamil Matras - wychowawca klasy VI
     mgr Jarosław Korczowski - wychowawca klasy VIIa
     mgr Justyna Wolniak - wychowawca klasy VIIb
     mgr Jowita Patyk-Sadło - wychowawca klasy VIIIa
     mgr Monika Mojsiejonek - wychowawca klasy VIIIb


     Nauczyciele przedmiotów:

     język polski - mgr Emilia Piątyszek, mgr Justyna Wolniak
     język angielski - mgr Monika Mojsiejonek, mgr Joanna Kalinowska
     język niemiecki - mgr Monika Rogal
     matematyka - mgr Elżbieta Matras, mgr Iwona Kuczer, mgr Kamil Matras
     historia - mgr Małgorzata Bojko-Malinowska, mgr Justyna Wolniak
     przyroda - mgr Jowita Patyk-Sadło
     biologia - mgr Jowita Patyk-Sadło
     geografia - mgr Sylwia Lubieniecka
     fizyka - mgr Roman Walenciak
     chemia - mgr Roman Walenciak
     informatyka - mgr Roman Walenciak, mgr Elżbieta Matras
     muzyka - mgr Wojciech Żabicki
     plastyka - mgr Katarzyna Kawka
     technika - mgr Jarosław Korczowski
     wychowanie fizyczne - mgr Jowita Patyk-Sadło, mgr Jarosław Korczowski
     EDB - mgr Sylwia Lubieniecka
     WDŻ - mgr Justyna Wolniak
     WOS - mgr Małgorzata Bojko-Malinowska
     religia - mgr Joanna Łebek

     Pedagog:
     mgr Karolina Krasińska

     Logopeda:
     mgr Anna Dobrowolska, mgr Karolina Krasińska

     Świetlica:
     mgr Katarzyna Ratajczak, mgr Monika Rogal, mgr Aneta Centner-Pachołek

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
     mgr Katarzyna Kawka, mgr Anna Dobrowolska