• Fotograf
     • Fotograf

     • Wdniu 08.09.2020 r. przyjedzie do nas fotograf. Będą wykonywane zdjęcia klasowe, jest to również okazja do wykonywania zdjęć do legitymacji.

    • ZMIANA W ODWOZACH UCZNIÓW
     • ZMIANA W ODWOZACH UCZNIÓW

     • Od 7 września nastapi zmiana w odwozach uczniów. 

      Odwozy będą w całości realizowane przez autobus szkolny (nie będzie busa).

      Informacja o godzinach odwzów została zamieszczona w zakładce Dla uczniów i rodziców -> Rozkład dowozów i odwozów.

    • Obiady
     • Obiady

     • W zakładce INFORMACJE O SZKOLE -> STOŁÓWKA zamieszczone zostały informacje o możliwości zapisania dziecka na obiady. 

    • Witamy w roku szkolnym 2020/2021!
     • Witamy w roku szkolnym 2020/2021!

     • Rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 1 września 2020.

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW:

      Pierwszoklasistów wraz z rodzicami zapraszamy 1 września o godz. 9:00 do sali A4.

       

      INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS II-VIII:

      1 września uczniowie klas II-VIII spotykają się o godz. 9:00 z wychowawcami w swoich klasach:

      - klasa II - A10

      - klasa III - A11

      - klasa IV - C12

      - klasa V - B9

      - klasa VIa - C10

      - klasa VIb - C13

      - klasa VIIa - C11

      - klasa VIIb - B3

      - klasa VIII - B11

      Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną niestety nie jest możliwe, aby podczas klasowego rozpoczęcia roku szkolnego uczniom klas II-VIII towarzyszyli rodzice.

      Podczas spotkań uczniom przekazane zostaną informacje na temat organizacji nowego roku szkolnego oraz obowiązujących procedur. Zakończenie spotkań klasowych zaplanowane jest na godzinę 10:00.

       

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym planem lekcji, który znajduje się w zakładce DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

    • Zastępstwa
     • Zastępstwa

     • Wyświetl zmiany w zastępstwach w planie lekcji Ta szkoła nie opublikowała zastępstw przez ostatnich 30 dni.